AP-11

Idź do spisu treści

Menu główne:


Zgazowanie biomasy, odpadów, osadów w pęcherzykowym złożu fluidalny wspomaganym
mieszaniem materiału wsadowego poprzez obroty komory zgazowania

Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o inowacyjną technologię 
zgazowania biomasy, odpadów, osadów z wykorzystaniem ceramicznego filtra spalin 
o wysokiej skuteczności odpylania w zakresie PM2,5 i PM10

 >>>>   technologia  AT- gas umożliwia   <<<<

>  energetyczne wykorzystanie biomasy leśnej,  pozostałości pozrębowych, zrębków tartacznych 
o wilgotności do 55% bez stosowania paliwa pomocniczego oraz wytwarzanie bio-węgla

>  zgazowania odpadów, osadów i paliwa alternatywnego typu RDF a następnie spalanie
gazu niskokalorycznego w komorze dopalającej i odzysk ciepła gorących spalin 

>  termiczne przetwarzanie osadów ściekowych bez użycia paliw koplanych

>  kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych bez emisji odorów  


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego