Zastosowanie - AP-11

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zastosowanie

Technologia zgazowania biomasy leśnej,  pozostałości pozrębowych, zrębków tartacznych, itp.  w obrotowej komorze zgazowania w powiązaniu z produkcją bio-węgla. Proponowana technologia umożliwia energetyczne wykorzystanie biomasy o wilgotności do 55% bez stosowania paliwa pomocniczego. Cechą charakterystyczną zgazowania biomasy w powiązaniu z produkcją bio-węgla jest brak powstawania popiołów. Instalacja zgazowania  bez odpadów po-procesowych. Prowadzenie procesu zgazowania biomasy w komorze obrotowej w atmosferze redukcyjnej zapewnia dotrzymanie standardów emisyjnych dla NOx metodami pierwotnymi. 
Dwu-etapowe odpylanie gazów procesowych pozwala uzyskać w warunkach roboczych emisję pyłów poniżej wymogów obowiązujących w standardach emisyjnych dla nowych instalacji.
Etapy odpylania gazów procesowych:
- odpylanie gazu niskokalorycznego uzyskanego ze zgazowania biomasy na filtrze wstępnego odpylania.
- odpylanie spalin z wykorzystaniem filtra ceramicznego o wysokiej skuteczności odpylania w zakresie PM2,5 i PM10.
 Główne korzyści wynikające z zastosowania proponowanego rozwiązania:
- wysokosprawne wytwarzanie ciepła grzewczego i energii elektrycznej,
- możliwość wykorzystania pozostałości pozrębowych  nie nadającej się do spalania w kotłach spalania biomasy ( zgazowania – atmosfera redukcyjna )
- dotrzymanie standardów emisyjnych dla NOx metodami pierwotnymi dla standardów emisyjnych obowiązujących  dla nowych instalacji
- dwu-etapowy proces odpylania – zwiększenie skuteczności odpylania
- zastosowanie filtra ceramicznego na odpylaniu spalin co gwarantuje  wysoką skuteczności odpylania w zakresie PM2,5 i PM10, niespotykaną w standardowych rozwiązaniach z wykorzystaniem filtrów workowych lub 
  elektrofiltrów
- wytwarzanie bio-węgla
- ograniczone zagrożenie pożarowe:  brak oleju termalnego. Brak ryzyka płomienia wstecznego, które występuje przy zasypie biomasy do kotła biomasowego
 Technologia zgazowania biomasy w komorze obrotowej a następnie spalanie gazu niskokalorycznego w komorze spalania zapewnia dotrzymanie standardów emisyjnych dla NOx metodami pierwotnymi dla standardów emisyjnych obowiązujących  dla nowych instalacji.  Nie jest wymagane stosowanie specjalistycznej instalacji odazotowania typu SNCR. 
Suszenie osadów z uzyciem biomasy jako paliwa
Źródłem ciepła do suszenia może być zgazowanie leśnej lub rolniczej biomasy odpadowej o wilgotności do 50%
Wysuszony osad może być zakwalifikowany jako paliwo odnawialne (zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE z 23.04.2009 – t.zw. Dyrektywa „RED” )
Koszty suszenia ok. 3-krotnie niższe niż przy użyciu gazu ziemnego
Suszenie osadów w suszarce przeponowej z kondensacją oparów i zwrotem kondensatu do oczyszczalni
Zawrócenie ciepła kondensacji do procesu technologicznego oczyszczalni
Przykład: 
Odparowanie 780 kg/h wody  wymaga ok. 700 kW mocy cieplnej – ok. 2,5 GJ/h
Kondensacja oparów z suszarni pozwala odzyskać prawie całe ciepło zużyte na odparowanie wody
Niskotemperaturowe ciepło odzyskane z kondensacji oparów w całości nadaje się do wykorzystania w procesie technologicznym oczyszczalni
W całościowym rachunku oczyszczalni, ciepło zużyte na wysuszenie osadów jest wykorzystane dwukrotnie
Istotne jest, aby instalacja była zlokalizowana na terenie oczyszczalni – tylko taka lokalizacja daje możliwość dwukrotnego wykorzystania ciepła procesowego
Spopielanie osadów ściekowych w instalacji „odpadowej”
> Redukcja masy w stosunku do osadu po odwodnieniu mechanicznym ok. 20-krotna
> Koszty eksploatacyjne spopielania niższe niż suszenia przy użyciu gazu ziemnego
> Podsuszanie osadów w suszarce przeponowej z kondensacją oparów i zwrotem kondensatu do oczyszczalni
> Zawrócenie ciepła kondensacji do procesu technologicznego oczyszczalni
> Wyższy koszt inwestycyjny, z uwagi na konieczność zastosowania instalacji oczyszczania spalin i ciągłego monitoringu spalin

Spalanie gazu procesowego ze zgazowania osadów po oczyszczeniu, gwarantującym emisje nie wyższe niż przy spalaniu gazu ziemnego 
> Spalanie gazu procesowego ze zgazowania osadów po oczyszczeniu, gwarantującym emisje nie wyższe niż przy spalaniu gazu ziemnego 
   (Dyrektywa 2010/75/UE z 24.11.2010)
> Niepotrzebna instalacja oczyszczania spalin i monitoring spalin
> Nie powstają odpady niebezpieczne
> Procedura uzyskiwania pozwoleń środowiskowych prosta – nie ma ryzyka oporu społecznego
> Koszty eksploatacyjne spopielania niższe niż suszenia przy użyciu gazu ziemnego
> Podsuszanie osadów w suszarce przeponowej z kondensacją oparów i zwrotem kondensatu do oczyszczalni
> Zawrócenie ciepła kondensacji do procesu technologicznego oczyszczalni 
Przykład 
Oczyszczalnia ścieków 120 000 RLM
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego